Durant l'any 2020 i degut al confinament decretat pel govern de l'estat durant els mesos de març fins el juny, la Coral Vent del Nord ha interromput i/o ajornat diverses actuacions que tenia previstes. Seguint en tot moment les racomacions de les autoritats sanitàries i de la normativa de la FCEC, a partir del 16 de setembre hem tornat a assajar de manera presencial a l'espera de poder normalitzar l'activitat.
PRÈVIA