QUI SÓM
Vent del Nord es va constituïr el 1985 a partir d’una iniciativa d’un grup de pares de la Coral El Virolet. Està ubicada als Lluïsos de Gràcia. Ha estat dirigida successivament per Josep Torras, Josep M.Martí, Jordi Farrera, Òscar Salvador i Gheorghe Motatu. En Xavier Folch n’és l’actual director.
En l’actualitat hi ha 70 cantaires i fa entre sis i vuit concerts anuals a Catalunya. El cor és membre actiu de la Federació Catalana d’Entitats Corals (F.C.E.C.).